X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

  معرفی کتاب مرجع کامل ASP.NET MVC 4


  دوشنبه 18 دی‌ماه سال 1391

ترجمه و تالیف: بهروز راد
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 576مطالعه قسمتی از کتاب...

در این کتاب می خوانید : بخش اول: معرفی ASP.NET MVC

فصل 1: ایده ی اصلی

تاریخچه‌ی مختصری از توسعه‌ی برنامه‌های مبتنی بر وب
 • · ASP.NET Web Forms
 • · مشکلات ASP.NET Web Forms چیست؟
جایگاه توسعه‌ی وب در زمان حال
 • · استانداردهای وب و REST
 • · Agile و توسعه‌ی تست محور
 • · Ruby on Rails
 • · Sinatra
 • · Node.js
مزایای اصلی ASP.NET MVC
 • · معماری MVC
 • · توسعه پذیری
 • · کنترل کامل بر HTML و HTTP
 • · تست پذیری
 • · سیستم مسیریابی قدرمند
 • · ساخته شده بر مبنای بهترین قسمت‌های ASP.NET
 • · API پیشرفته
 • · ASP.NET MVC، متن باز است
چه کسی باید از ASP.NET MVC استفاده کند؟
 • · مقایسه با ASP.NET Web Forms
 • · مهاجرت از ASP.NET Web Forms به ASP.NET MVC
 • · مقایسه با Ruby on Rails
 • · مقایسه با MonoRail
 • قابلیت‌های جدید در ASP.NET MVC 3 & 4
نتیجه ­گیری

فصل 2: آمادگی برای شروع

آماده­ سازی سیستم توسعه
 • · نصب Visual Studio 2010
 • · نصب ASP.NET MVC
 • · نصب ابزارهای اختیاری
آماده­ سازی Server
 • · نصب IIS
 • · نصب ابزارهای اضافه
 • · پیکربندی Web Deployment
منابع بیشتر برای یادگیری
نتیجه گیری

فصل 3: اولین پروژه‌ی ASP.NET MVC

ایجاد یک پروژه‌ی جدید 
ASP.NET MVC
 • · اضافه کردن اولین Controller
 • · آشنایی با Routeها
پردازش در صفحات وب
 • · ایجاد یک View
 • · اضافه کردن خروجی پویا
ایجاد یک پروژه‌ی ساده برای کار با داده‌ها
 • · آماده سازی
 • · طراحی مدل داده‌ها
 • · ارتباط بین متدهای Action
 • · ایجاد یک View نوع­دار
 • · مدیریت فرم‌ها
 • · افزودن تعیین اعتبار
 • · تکمیل پروژه
نتیجه­ گیری

فصل 4: معماری MVC

تاریخچه‌ی 
MVC

مفهوم الگوی 
MVC
 • · آشنایی با Domain Model
 • · پیاده­ سازی معماری MVC در ASP.NET
 • · مقایسه‌ی MVC با الگوهای دیگر
 • · آشنایی با الگوی Smart UI
متدولوژی Domain Driven Design
 • · مدل کردن یک Domain
 • · زبان یکپارچه
 • · Aggregate و Simplification
 • · ایجاد Repositoryها
ایجاد بخش‌های تفکیک شده
 • · استفاده از تزریق وابستگی (Dependency Injection)
 • · مثالی از تزریق وابستگی در ASP.NET MVC
 • · استفاده از Dependency Injection Container
شروعی برای آزمایش واحد خودکار
 • ·آشنایی با Unit Testing
 • · آشنایی با Integration Testing
نتیجه­ گیری

فصل 5: قابلیت‌های کلیدی زبان

قابلیت‌های کلیدی 
C#‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 • · استفاده از Automatic Properties
 • · استفاده از Object Initializer و Collection Initializer
 • · استفاده از Extension Methods
 • · استفاده از عبارت‌های Lambda
 • · استفاده از Type Inference
 • · استفاده از Anonymous Type
 • · استفاده از LINQ
آشنایی با سینتکس موتور Razor
 • · ایجاد پروژه
 • · بررسی یک View ساده در Razor
نتیجه­ گیری

فصل 6: ابزارهای مهم برای ASP.NET MVC

استفاده از 
Ninject
 • · ایجاد پروژه
 • · شروع کار با Ninject
 • · ایجاد زنجیره‌ای از وابستگی‌ها
 • · تعیین مقادیر Propertyها و پارامترها
 • · استفاده از Self-Binding
 • · برگشت نوع مشتق شده
 • · استفاده از شرط در معرفی کلاس‌ها
استفاده از Ninject در ASP.NET MVC

آزمایش واحد با 
Visual Studio
 • · ایجاد پروژه
 • · ایجاد آزمایش‌های واحد
 • · اجرای آزمایش‌های واحد و مواجه شدن با خطا
 • · پیاده­ سازی قابلیت
استفاده از Moq
 • · افزودن Moq به پروژه
 • · ایجاد یک Mock با Moq!
 • · آزمایش واحد با Moq
 • · تایید با Moq
نتیجه­ گیری
بخش دوم: بررسی کامل ASP.NET MVC

فصل 7: 
نمای کلی پروژه‌های 
ASP.NET MVC

کار با پروژه‌های 
ASP.NET MVC
 • · Controllerها در قالب‌های Internet Application و Intranet Application
 • · آشنایی با مفهوم قراردادها در ASP.NET MVC
دیباگ پروژه‌های ASP.NET MVC
 • · ایجاد پروژه
 • · اجرای دیباگر Visual Studio
 • · توقف Debugger در Breakpoint
 • · استفاده از قابلیت Edit and Continue
استفاده از تزریق وابستگی در کل پروژه

نتیجه­ گیری


فصل 8: URLها، Routing و Areaها

معرفی سیستم مسیریابی
 • · ایجاد پروژه‌ی مسیریابی
 • · آشنایی با URL Patterns
 • · ایجاد و معرفی یک Route ساده
 • · تعریف مقادیر پیش­فرض
 • · ایجاد URL Patternهای ثابت
 • · حق تقدم Routeها
 • · تعریف Segment Variableهای سفارشی
 • · تعریف Segment Variableهای اختیاری
 • · تعریف مسیرهای با طول متغیر
 • · اولویت­ بندی Controllerها به وسیله‌ی Namespaceها
 • · ایجاد قید برای Routeها
 • · رفتار Routeها با فایل‌های موجود بر روی فایل سیستم
 • · دور زدن سیستم مسیریابی
ایجاد آدرس‌های خروجی
 • · آماده­ سازی پروژه
 • · ایجاد آدرس‌های خروجی در Viewها
 • · ایجاد آدرس‌های خروجی در متدهای Action
 • · ایجاد آدرس از یک Route مشخص
سفارشی سازی سیستم مسیریابی
 • · ایجاد رفتار تطبیقی سفارشی برای Routeها
 • · ایجاد یک مدیر Route سفارشی
کار با Areaها
 • · ایجاد یک Area
 • · کار با یک Area
 • · حل مشکل تداخل نام Controllerها
 • · ایجاد لینک برای متدهای Action در Areaها
طراحی مناسب آدرس‌ها
 • · آدرس‌هایتان را ساده و کاربر پسند طراحی کنید
 • · GET و POST: انتخاب صحیح
نتیجه­ گیری

فصل 9: Controllerها و Actionها

معرفی 
Controller
 • · آماده­ سازی پروژه
 • · ایجاد یک Controller با استفاده از اینترفیس IController
 • · ایجاد یک Controller با ارث بَری از کلاس Controller
دریافت ورودی
 • · استخراج داده‌ها از اشیای Context
 • · استفاده از پارامترها در متد Action
تولید خروجی
 • · آشنایی با نتایج Action
 • · برگشت نتیجه در قالب HTML با ارسال یک View
 • · انتقال داده‌ها از یک متد Action به یک View
هدایت کاربر به آدرسی دیگر
 • · برگشت داده‌های متنی
 • · برگشت داده‌ها با فرمت XML
 • · برگشت داده‌ها با فرمت JSON
 • · ارسال فایل‌ها و داده‌های باینری
 • · برگشت خطاها و کدهای HTTP
 • · ایجاد یک نتیجه‌ی Action سفارشی
نتیجه­ گیری

فصل 10: 
فیلترها
 استفاده از فیلترها
 • · معرفی چهار نوع فیلتر
 • · اِعمال فیلترها به Controllerها و متدهای Action
 • · فیلترهای مرتبط با اِعطای مجوز دسترسی به منبع
 • · استفاده از فیلترهای مدیریت خطا
 • · استفاده از فیلترهای Action و Result
 • · استفاده از قابلیت‌های دیگر فیلترها
 • · استفاده از فیلترهای موجود
نتیجه­ گیری

فصل 11: 
سفارشی­ سازی 
Controllerها

اجزای دخیل در روند اجرای درخواست


ایجاد یک 
Controller Factory
 • · ایجاد یک Controller Factory سفارشی
 • · ثبت یک Controller Factory سفارشی
کار با Controller Factory موجود
 • · ایجاد حق تقدم برای Namespaceها
 • · سفارشی­ سازی فرایند ایجاد Controller در DefaultControllerFactory
ایجاد یک Action Invoker سفارشی

استفاده از 
Action Invoker موجود
 • · استفاده از یک نام متد Action سفارشی
 • · استفاده از Action Method Selection
 • · استفاده از Action Method Selectorها برای پشتیبانی از سرویس‌های REST
افزایش کارایی با Controllerهای خاص
 • · استفاده از Controllerهای Sessionless
 • · استفاده از Controllerهای نامتقارن
نتیجه گیری

فصل 12:
 
Viewها ایجاد یک View Engine سفارشی
 • · ایجاد یک IView سفارشی
 • · ایجاد یک پیاده ­سازی از اینترفیس IViewEngine
 • · معرفی یک View Engine سفارشی
کار با موتور Razor
 • · آشنایی با نحوه‌ی پردازش View توسط موتور Razor
 • · استفاده از الگوی DI برای Viewهای Razor
 • · پیکربندی مکان­ های جستجوی Viewها
افزودن محتویات پویا به Viewهای موتور Razor
 • استفاده از Inline Code
استفاده از HTML Helperها
 • · ایجاد یک HTML helper Inline
 • · ایجاد یک HTML helper External
 • · استفاده از HTML Helperهای موجود
استفاده از Sectionها
 • · بررسی وجود Sectionها (روش اول)
 • · بررسی وجود Sectionها (روش دوم)
استفاده از Partial Viewها
 • · ایجاد یک Partial View
 • · استفاده از Partial Viewهای Strongly Typed
استفاده از Child Actionها
 • · ایجاد یک متد Child Action
 • · فراخوانی متد Child Action
نتیجه ­گیری

فصل 13: قالب‌های Model

استفاده از 
Templated View Helpers
 • · استفاده از CSS در HTML تولیدی
 • · استفاده از Model Metadata
 • · کار با Propertyهایی از نوع Complex
سفارشی سازی سیستم تولید کدهای HTML
 • · ایجاد یک قالب سفارشی برای حالت ویرایش
 • · ایجاد یک قالب سفارشی برای حالت نمایش
 • · ایجاد یک قالب عمومی
 • · جایگزینی قالب‌های موجود
 • · استفاده از خصیصه‌ی ViewData.TemplateInfo
 • · فراهم کردن اطلاعات اضافی برای یک قالب
آشنایی با سیستم Metadata Provider
 • · ایجاد یک Model Metadata Provider سفارشی
 • · سفارشی­ سازی Data Annotations Model Metadata Provider
نتیجه­ گیری

فصل 14: Model Binding

آشنایی با 
Model Binding

استفاده از 
Model Binder پیش­فرض
 • · Model Binding برای انواع داده‌های ساده
 • · Model Binding برای نوع‌های Complex
 • · Binding برای آرایه‌ها و مجموعه‌ها
فراخوانی Model Binding با کدنویسی
 • · محدود کردن فرایند Model Binding به منبعی مشخص
 • · مدیریت خطاها در فرایند Model Binding
استفاده از Model Binding برای دریافت فایل‌های آپلودی

سفارشی­ سازی سیستم 
Model Binding
 • · ایجاد یک Value Provider سفارشی
 • · ایجاد یک Model Binder با الگوی DI
 • · ایجاد یک Model Binder سفارشی
 • · ایجاد Model Binder Providerها
 • · استفاده از صفت ModelBinder
نتیجه­ گیری

فصل 15: Model Validation

ایجاد پروژه


تعیین اعتبار یک مدل به شکل صریح


نمایش پیغام‌های خطای مرتبط با تعیین اعتبار مقادیر
 • · نمایش پیغام‌های خطای در سطح Property
تکنیک‌های دیگر تعیین اعتبار مقادیر
 • · تعیین اعتبار مقادیر از طریق Model Binder
 • · تعیین قوانین تعیین اعتبار داده‌ها از طریق Metadataها
 • · ایجاد مدل‌هایی که خود را تعیین اعتبار می‌کنند
 • · ایجاد یک Validation Provider سفارشی
تعیین اعتبار در سمت Client
 • · فعال­ سازی/غیر فعال­ سازی تعیین اعتبار در سمت Client
 • · استفاده از قابلیت تعیین اعتبار داده‌ها در سمت Client
 • · آشنایی با نحوه‌ی عملکرد فرایند تعیین اعتبار در سمت Client
 • · سفارشی­ سازی فرایند تعیین اعتبار در سمت Client
آشنایی با Remote Validation

نتیجه­ گیری


فصل 16: AJAX

استفاده از قابلیت 
Unobtrusive AJAX در ASP.NET MVC
 • · ایجاد پروژه
 • · فعال­ سازی/غیرفعال­ سازی Unobtrusive AJAX
 • · استفاده از فرم‌های Unobtrusive AJAX
 • · آشنایی با نحوه‌ی عملکرد قابلیت Unobtrusive AJAX
تنظیمات AJAX
 • · اصل «تنزل مطبوع» (Graceful Degradation)
 • · آگاه­ سازی کاربر در هنگام ایجاد یک درخواست AJAX
 • · تایید کاربر، پیش از ارسال درخواست AJAX
ایجاد لینک‌های AJAXیی
 • · اصل «تنزل مطبوع» برای لینک‌های AJAXیی
کار با Callbackها در AJAX

کار با 
JSON
 • · افزودن پشتیبانی از فرمت JSON به Controller
 • · پردازش داده‌های JSON در مرورگر
 • · تشخیص درخواست‌های AJAX در متد Action
 • · ارسال داده‌ها با فرمت JSON به Server
نتیجه­ گیری

فصل 17: jQuery

ایجاد پروژه


ارجاع به 
jQuery

نوشتن کدهای 
jQuery
 • · اجرای jQuery در یک محیط ایزوله
مبانی jQuery
 • · آشنایی با Selectorهای jQuery
 • · استفاده از فیلترها در jQuery
 • · آشنایی با متدهای jQuery
 • · انتظار برای بارگذاری صفحه
 • · متدهای مرتبط با کار با CSS در jQuery
 • · کار با DOM
استفاده از رویدادها در jQuery

استفاده از جلوه‌های بصری در 
jQuery

استفاده از 
jQuery UI
 • · ارجاع به کتابخانه‌ی jQuery UI
 • · ایجاد دکمه‌هایی با ظاهری زیباتر
 • · استفاده از کامپوننت Slider
نتیجه­ گیری
بخش سوم: تکمیل توانایی‌های مرتبط با پروژه‌های ASP.NET MVC

فصل 18:
 امنیت و آسیب پذیری


تمامی ورودی‌های برنامه می‌توانند جعل شوند!
 • · جعل درخواست‌های HTTP
Cross-Site Scripting و HTML Injection
 • · آشنایی با حملات XSS
 • · کد گذاری HTML از طریق موتور Razor
 • · تعیین اعتبار درخواست
 • · کد گذاری مقادیر رشته‌ای برای JavaScript
Session Hijacking
 • · محافظت از طریق بررسی آدرس IP درخواست ­دهنده
 • · محافظت با تنظیم خصیصه‌ی HttpOnly کوکی­ ها
حملات Cross Site Request Forgery
 • · حمله
 • · دفاع
 • · جلوگیری از حملات CSRF در ASP.NET MVC
SQL Injection
 • · حمله
 • · دفاع با استفاده از کوئری­ های پارامتردار
 • · دفاع با استفاده از ORMها
استفاده‌ی امن از ASP.NET MVC
 • · متدهای Action را سهواً در معرض دسترسی قرار ندهید
 • · اجازه ندهید Model Binding، مقادیر Propertyهای حساس را تغییر دهد
نتیجه­ گیری

فصل 19: 
تصدیق هویت و مجوز دسترسی به منابع


استفاده از تصدیق هویت 
Windows

استفاده از روش تصدیق هویت بر اساس فرم‌ها
 • · تنظیمات Forms Authenticarion
 • · استفاده از Forms Authentication، بدون کوکی
استفاده از سیستم عضویت، نقش‌ها و پروفایل‌ها
 • · پیکربندی و استفاده از سیستم عضویت
 • · پیکربندی و استفاده از نقش‌ها
 • · پیکربندی و استفاده از پروفایل‌ها
چرا نباید مجوزهای دسترسی به منبع را بر اساس آدرس آن تعیین کنیم؟

محدود کردن دسترسی با استفاده از آدرس‌های 
IP و دامنه‌هانتیجه­ گیری

فصل 20: 
قرار دادن پروژه بر روی 
Server

آماده­ سازی پروژه برای انتشار
 • · تشخیص خطا در Viewها، پیش از انتشار پروژه
 • · پیکربندی کامپایل پویا
 • · انتشار پروژه بر روی Server با استراتژی Bin Deployment
 • · تغییر Web.config، با توجه به حالت کامپایل
 • · قرار دادن پایگاه داده‌ی پروژه بر روی Server
آشنایی با مبانی IIS
 • · آشنایی با مفهوم «وب سایت‌ها»
 • · آشنایی با مفهوم Virtual Directory
 • · آشنایی با مفهوم Application Pool
 • · تنظیمات Binding مختلف برای سایت‌ها
آماده­ سازی Server برای انتشار

انتشار یک پروژه
 • · انتشار پروژه با کپی کردن فایل‌های آن
 • · انتشار پروژه با قابلیت Deployment Package
 • · انتشار پروژه با قابلیت One-Click Publishing
نتیجه­ گیری
بخش چهارم: قابلیت های ASP.NET MVC 4

فصل 21: ASP.NET MVC 4

تغییرات صورت گرفته در قالب پروژه ­ی پیش ­فرض


نمایش 
Viewها بر اساس نوع دستگاه درخواست کننده
 • · استفاده از حالت Mobile قابلیت DisplayModes
 • · ایجاد DisplayModeهای سفارشی
 • · دادن اختیار به کاربر برای تغییر DisplayModeها
Bundling و Minification

صفت جدید 
AllowAnonymous

انتقال تنظیمات اولیه به کلاس ­های مجزا


قرار دادن آسان 
Controllerها در پوشه­ ی دلخواه

کتابخانه­ ی 
Knockout

بهبودهای صورت گرفته در موتور 
Razor
 • · تفسیر خودکار عبارت "~/" توسط موتور Razor
 • · صفت­های شرطی
نتیجه­ گیری

فصل 22: ASP.NET Web API

Web API چیست؟
 • · چرا Web Api؟
 • · تفاوت Web API و WCF
ایجاد یک پروژه­ ی Web API
 • · اضافه کردن مدل
 • · اضافه کردن Controller
 • · فراخوانی Web API از طریق مرورگر
 • · فراخوانی Web API با استفاده از کتابخانه­ ی jQuery
آشنایی با مفهوم مسیریابی در Web API

مشاهده­ ی درخواست ارسالی و پاسخ دریافتی


مدیریت کدهای وضعیت در 
Web API
 • · بازیابی رکورد
 • · ایجاد رکورد
 • · آپدیت رکورد
 • · حذف یک رکورد

نتیجه گیری


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
نحوه ی خرید:این کتاب را می توانید از طریق کتاب فروشی های معتبر یا سایت انتشارات پندار پارس به آدرس http://www.pendarepars.com تهیه بفرمایید.

موفق باشید.